02/569.19.10 info@alianza.be
Alianza | Centrum voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties

Alianza is een onderdeel van:

Voor meer informatie over onze werking kan je verder lezen of hier klikken voor ons folder.

Alianza

VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Voor kinderen en jongeren, wanneer je ouders gescheiden zijn:

•Je ouders zijn (net) gescheiden en dat is lastig voor jou. Je kan je moeilijk aanpassen aan de veranderingen. Je hebt verdriet, je bent boos. Je bent bang dat je één van je ouders zal kwijtraken of kwetsen. Of je bent opgelucht, eindelijk zullen de ruzies en spanningen nu stoppen. Misschien worden je ouders weer gelukkig apart? Al deze gedachten en gevoelens zijn normaal. Maar soms nemen ze zoveel plek in in je hoofd en vragen ze veel energie. En dan lukt het even niet meer om de gewone dingen teVoor jongerendoen, waar je leeftijdsgenoten mee bezig zijn. Je kan je moeilijk concentreren op school. Of je weet met jezelf geen blijf. Je krijgt opmerkingen dat je lastig doet. Je hebt de indruk dat niemand je begrijpt. Of misschien wil je niets van dit alles voelen. En doe je heel erg je best om ertegen te vechten maar word je daar zo moe van.

Misschien zijn je ouders al geruime tijd gescheiden. Misschien heeft één van beide al een nieuwe partner. Misschien is de rust teruggekeerd en zijn de conflicten gestopt. Misschien niet en voel je nog steeds de spanningen. Of kunnen je ouders nog steeds niet samen door dezelfde deur. Misschien zijn zij als ouders wel blij met de regeling die ze uitgewerkt hebben, maar jij niet. Misschien voel jij je niet gehoord, of niet goed in je vel.

In al deze gevallen kan het helpen om hulp of ondersteuning  te zoeken. Dan kan je bij ons terecht.

Alianza

Als gescheiden ouder

Voor ouders tijdens of na een (echt)scheiding:

Je bent net gescheiden. Misschien heb je zelf de beslissing genomen na een lange periode van innerlijke twijfel. Misschien heb je er al met iemand over gepraat. Misschien deed je dat niet en is iedereen verbaasd over je keuze. Het doet pijn, ook al heb je het zo beslist, Ook jij had het liever anders gezien. En je maakt je zorgen, (je) voelt je misschien schuldig of verantwoordelijk? Of je bent opgelucht en rekent op begrip van je omgeving.  Misschien heb je de beslissing niet zelf genomen? Misschien heeft je partner je verlaten, of bedrogen? Misschien voelde je het aankomen? Of helemaal niet? Je wereld stort in. Er gaat van alles door je hoofd. Maar vooral…. wat nu? En wat met de kinderen?

Misschien is de scheiding al even geleden…….. Misschien vertellen ze niets, maar merk je een aantal veranderingen in hun houding of gedrag, hun schoolresultaten of hun eet- of slaappatroon.

Je wil hierover praten met de andere ouder van de kinderen maar dat lukt niet. Afspraken maken lukt (ook) niet. Misschien lukt het zelfs niet meer om samen in één ruimte te zijn. Misschien vermijden jullie elkaar liever om ruzie te vermijden. Of zien jullie elkaar enkel als het moet, maar is de spanning te snijden.

In deze gevallen kan jij, samen met je ex partner of apart, bij ons terecht.

Alianza

Als stiefouder of plusouder

Voor stiefouders of plusouders in een nieuw samengesteld gezin:

Je partner heeft kinderen uit een vorige relatie. Jij ook. Of jij (nog) niet. Jullie willen graag samenwonen of willen ook samen een gezin stichten. Of jullie wonen al een tijd samen maar het loopt moeilijk. Het klikt niet met de kinderen. Of de kinderen aanvaarden je niet. Er zijn spanningen en ruzies in huis, ook tussen jou en je partner. Zijn of haar kinderen willen steeds minder vaak komen. Je bent bang dat ze zullen kiezen. Wat nu?

  In deze gevallen kunnen jullie bij ons terecht.

Alianza

Als familie en/of vrienden

Als familie en/of vrienden

In je omgeving ging een koppel uit elkaar. Je zoon of dochter, je broer of zus, je beste vriendin, de ouders van het vriendje van je zoontje, een kindje in je klas, een voetballertje in de ploeg waar jij trainer van bent …. Ook jullie worden geraakt. Je weet niet steeds hoe je best reageert. Je weet niet goed wat je kan zeggen en wat niet. Je voelt iets aan, maar durft het niet goed benoemen. Je wil niemand kwetsen. Je wil geen partij kiezen. Maar je maakt je zorgen.

In deze situaties kunnen wij met jou zoeken wat je kan betekenen en waar je terecht kan.

  In deze gevallen kunnen jullie bij ons terecht.

Alianza

Aanbod

“Als er maar één waarheid bestond, zou men niet honderd afbeeldingen van hetzelfde thema kunnen schilderen”
–Picasso

 • Een plek waar kinderen en jongeren samen met hun ouders of apart terechtkunnen voor een  psychotherapeutische begeleiding op maat.
 • Een plek waar ouders via infosessies zicht kunnen krijgen op de verschillende mogelijkheden in scheidingssituaties, om in die moeilijke fase van hun leven ondersteuning te krijgen.
 • Een plek waar  mensen in gelijkaardige situaties samen kunnen praten over hun ervaringen te praten tijdens thema – avonden.
 • Een plek waar vanuit de praktijkervaring methodieken ontwikkeld worden  en vorming en opleiding gegeven wordt voor andere hulpverleners om samen nog betere hulpverlening te kunnen organiseren.
 • Een plek die wil streven naar een maatschappij, waar het hulpverleningsmodel en juridisch model, aangepast is aan wat kinderen en jongeren écht nodig hebben als hun ouders gescheiden zijn.
Alianza

Aanbod: Infosessies

“Zoek voor de grote vragen een oplossing als ze nog klein zijn”

Lao Tse

In samenwerking met verschillende partners organiseren wij op vraag infosessies voor ouders rond verschillende thema’s, zoals (oa)

-Leven in 2 huizen
-Leven in een NSG (nieuw samengesteld gezin)
-Mijn ouders zijn gescheiden
-Je netwerk als vangnet

Indien u ons wenst te boeken voor deze thema’s of rond een ander thema :  contacteer Vanessa Maes

Alianza

Psychotherapeutische hulp op maat

Binnen Alianza willen we vanuit een zorgkader psychotherapie bieden aan ouders en kinderen tijdens, maar ook na een scheiding. We kunnen een aanvulling zijn op de juridische procedures, op de werking van een advocaat of bemiddelaar. Momenteel ligt vaak het accent op deze juridische kant. Wij vinden deze kant belangrijk om structuur en orde aan te brengen, maar niet om de bijhorende emoties, moeilijkheden, frustraties en spanningen op te vangen.

Het doel van Alianza is om te streven naar een aanpak, waarbij elke betrokkene gehoord en gezien kan worden. We vertrekken vanuit het belang en de noden van de kinderen, rekening houdend met hun ontwikkelingsfase en hun noden. Gescheiden ouders hebben hun kinderen net zoveel te bieden als niet gescheiden ouders. Gescheiden ouders moeten echter een vorm vinden die gepast is (aan) in hun specifieke situatie. Hiervoor is tijd en specifieke begeleiding nodig.

Vaak is er al een regeling. Vaak ligt de scheiding al jaren achter je. Maar het loopt lastig. Ook dan willen we zoeken naar antwoorden.

We bieden individuele therapie voor ouders en/of kind, ouder-kindtherapie en oudertherapie

Alianza

Psychotherapeutische hulp: individuele therapie

Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Alianza  voor (een) psychotherapie op maat.

Ook zij kunnen hulp nodig hebben om de scheiding van hun ouders te verwerken en hun verdriet en kwaadheid te uiten. Ook zij moeten bij een scheiding afscheid nemen en zich aanpassen. Veel kinderen vertonen na een scheiding aanpassingsproblemen en geraken hier met de steun van hun eigen netwerk bovenop. Maar soms is er meer nodig.

In een individuele therapie op maat van de kinderen, kunnen we hen in al deze facetten ondersteunen en begeleiden. Maar we hebben hiervoor ook hun ouders nodig.

Soms moeten ze een rouwproces door. Soms durven ze hun vragen niet te stellen of hun verdriet niet te tonen, uit angst hun ouders te kwetsen of teleur te stellen. Soms gaan kinderen taken opnemen in hun nieuwe gezin, die niet stroken met hun leeftijd. Soms voelen ze zich schuldig en denken ze dat zij de oorzaak zijn voor de breuk (er gekomen is omdat zij niet braaf genoeg geweest zijn). Sommige kinderen gaan uitdrukkelijk partij kiezen voor één van beide ouders. Sommige kinderen lijden onder de regeling die werd getroffen na de breuk van hun ouders. Sommige kinderen zetten zich af tegen de nieuwe partner en aanvaarden diens aanwezigheid in hun gezin niet.

Indien wij een therapeutisch traject opstarten voor kinderen en jongeren kan dit enkel mits toestemming en bij voorkeur met actieve medewerking van beide ouders. Dit is wettelijk bepaald. Enkel in zeer uitzonderlijke situaties, bij hoogdringendheid of wanneer er een gevaarsituatie dreigt voor de jongeren en enkel  na teamoverleg (bespreking op de teamvergadering)  kan hiervan afgeweken worden. Wanneer u voor uw kind/jongere een therapeutisch traject zoekt, weet dan dat de andere ouder hier ook bij betrokken zal (uitgenodigd) worden.

Individuele therapie voor ouders: wanneer je als ouder zelf zoekend bent in de aanpak van deze nieuwe situatie, het omgaan met de kinderen, je ex-partner, stiefouders. Zoeken naar wat je zelf kan bieden, ook al is de tijd met je kind beperkt. Wat je wel of beter niet doet vanuit het het standpunt van de kinderen. Hiervan hoeft de andere ouder niet op de hoogte te zijn wanneer je dit niet wenst. Het gaat om je eigen individuele zoektocht als ouder. Binnen de therapie zal je aangesproken worden als ouder. Net hierin schuilt het verschil met individuele therapie waarin je ondersteund wordt in je rouwproces als man, vrouw.

Alianza

Psychotherapeutische hulp: ouder-kindtherapie

“Als de horizon niet dezelfde is, zijn de gedachten het ook niet”

Tsjwang Tse

Ook nadat de scheiding achter de rug is, er een regeling is getroffen of misschien zelfs een uitspraak van een rechtbank is, is het soms niet voorbij. Het lijkt maar niet te lukken om de regeling na te leven. Eén van de jullie is te bezorgd, te gekwetst, te boos. De kinderen hebben het moeilijk, zijn verdrietig, soms willen ze niet meer bij de andere ouder gaan. Hoe reageer je hierop als ouder?  De stap naar de rechtbank lijkt soms zo groot en schrikt af. Of je hebt dat al geprobeerd, maar hebt niet het gevoel hier voldoende in gehoord te zijn geweest.

Wij kiezen voor een aanpak die complementair kan zijn aan een juridische procedure. We bespreken met beide ouders, maar vooral met de kinderen, jongeren wat er aan de hand is. Waar hebben ze het lastig mee? Wat loopt er moeilijk? Waar zitten ze mee / in gekneld? Vanuit deze gesprekken helpen we de jongeren om zelf hun ouders aan te spreken, in de mate van het mogelijke (dat ze dat aankunnen). We trachten met iedereen te zoeken naar oplossingen, op korte en op lang termijn. Binnen Alianza  hanteren we een meerzijdig gerichte partijdigheid. We hebben oog voor de belangen van alle betrokkenen. Maar we zetten het belang van de kinderen op de voorgrond (in de kijker.) We zijn overtuigd dat een kind pas gelukkig is als het een gepaste relatie kan hebben met zijn/haar beide ouders. Maar wij gaan niet invullen hoe deze relatie er moet uitzien. We gaan met een kind/ jongere uitzoeken wat voor hen aanvoelt als gepast. We gaan hen alert maken van de beïnvloeding waar ze sowieso mee te maken hebben en bieden hen ruimte om contact te maken met hun eigen gevoelens en gedachten ( te zoeken naar een eigen mening.) En we gaan hen bijstaan deze te verwoorden.

Alianza

Psychotherapeutische hulp:
oudertherapie

“Je moet een gesprek niet beginnen met elkaar te begrijpen, je moet eindigen met elkaar te begrijpen”

C.Buddingh

Er zijn talrijke factoren die de aanpassing van kinderen na een scheiding beïnvloeden. Welke kinderen zich goed aanpassen aan een echtscheiding en welke kinderen moeilijkheden zullen vertonen is moeilijk te voorspellen. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel afhangt van de mate van spanningen en conflicten die er nog zijn tussen de ouders na de scheiding. Binnen Alianza zijn we ervan overtuigd dat elke ouder wenst dat zijn of haar kinderen niet te veel lijden omwille van de scheiding van hun scheiding, onafhankelijk van hoe lang deze al geleden is. Wij vinden het heel belangrijk om elke ouder te helpen een betrouwbare en zorgzame ouder te zijn / blijven voor de kinderen, zelfs als er nog conflicten en spanningen zijn onderling.

Binnen oudertherapie zijn er verschillende opties.

– We kunnen jullie als ouders samen begeleiden om opnieuw te leren praten met elkaar als ouders over jullie kinderen. Dit is niet gemakkelijk. Het is niet vanzelfsprekend om als ex- partner je kwaadheid omwille van de breuk niet meer te voelen of even opzij te zetten, wanneer er gepraat wordt over de kinderen. Dit vraagt veel inspanning van beide ouders.

– En soms blijkt  dat te lastig, is er te veel gebeurd, lukt het ondanks de vele inspanningen toch niet. Soms  is één van beide ouders niet klaar om samen in gesprek te gaan. Soms zijn de wonden nog niet voldoende geheeld om dit te kunnen. Misschien heeft één van beide nog de tijd en ruimte nodig om los te komen van zijn of haar positie als ex-partner en de andere opnieuw als ouder te kunnen zien. In sommige gevallen kan het uitvoeren van een omgangsregeling voor één van de betrokken partijen te vroeg zijn. Er is geen vertrouwen, de kwetsuren zijn nog te recent of nog onvoldoende verwerkt. In deze gevallen kan het nodig zijn om individuele gesprekken te hebben met de ouders. Het doel is dan dat ze opnieuw leren de andere ouder als ouder zien. Dat ze hun kind kunnen toelaten om een eigen relatie met de andere ouder op te bouwen.

Binnen Alianza kiezen we er bewust voor niet geprotocolleerd te werken. We gaan aan de slag met wat werkbaar is. We zoeken in elke situatie wat haalbaar is. Doel is dat elke ouder een gepaste relatie kan hebben met zijn/haar kind.  

 

Alianza

Thema – avonden

“Some of us laugh, some of us cry, some of us smoke, some of us lie, but it’s all just a way that we cope with our lives”

Starsailor

Echtscheidingen komen in onze maatschappij steeds vaker voor. Meer en meer kinderen groeien op in andere gezinsvormen dan het kerngezin (éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen). Betrokken hebben hierdoor soms het gevoel dat scheiding een alledaags gegeven moet worden, iets wat je zomaar even doet. Maar dat is niet zo, Je doet het niet even en je hebt het niet op school geleerd. Het is verwarrend en complex. Gevoelens als verdriet, boosheid, opluchting, loslaten en rouw vallen samen met de regeling van praktische zaken als een verhuis en je administratie.

Wanneer het uitzichtloos lijkt, kunnen mensen in gelijkaardige situaties steun bieden, om over ervaringen te praten, om elkaar op te vangen en nieuwe perspectieven te bieden.

Bij voldoende interesse organiseren we dergelijk avonden ad hoc. Hou onze agenda in het oog voor concrete data en thema’s

 

Alianza

Vorming en opleiding

Vanuit onze praktijkervaring hebben we de voorbije jaren een expertise opgebouwd die we graag met u delen.

[Invoegen folder tweedaagse opleiding – volgt]

Interesse voor een vorming op maat van uw setting? Contacteer ons!

Alianza

Over ons: ons team

 • Vanessa Maes
 • Christel Cornelis
 • Julie Neefs
 • Rebecca Timmerman

Sinds 1 januari 2017 heeft Noémy Degoy ons team vervoegd. Jammer genoeg hebben Julie en Rebecca beslist ons team binnenkort  te verlaten.

 • Bert Dehaerne
 • Kris Geeroms
Alianza

Over ons: Waarom ?

Waarom Alianza?

In de maatschappij rijst meer en meer de vraag welke omgangsregeling de minste schade berokkent aan de kinderen. Mensen willen concrete antwoorden. Wat is in het belang van de kinderen? Wat is een goede regeling? Ook politici trachten via een aantal wetsvoorstellen klaarheid te brengen, ze willen duidelijke, toepasbare regels en formules.

Dit blijkt echter niet te werken. De relatie tussen twee ouders en hun kinderen kan je niet vereenvoudigen tot een wiskundige formule, die, wanneer je ze goed toepast, garantie biedt op een scheiding zonder schade voor de kinderen. Het belang van het kind laat zich niet vatten in een wettekst. Geen enkele theorie, hoe empirisch onderzocht dan ook zou mogen leiden tot een standaardregeling. Daar mee wordt geen recht gedaan aan het bijzondere van elke mens en van elk gezin, waar men bij het vaststellen van de wijze waarop een kind contact moet hebben met beide ouders na een scheiding rekening moet mee houden.

Alianza

Over ons: hoe het begon

Wat  is Alianza?

Alianza werd opgericht in 2006 door Vanessa Maes, klinisch psycholoog en systeemtherapeut.

In het verleden werkte ik als justitie-assistent en deed ik op vraag van de jeugdrechtbank sociaal onderzoek bij ouders in moeilijke scheidingssituaties. Onze opdracht was om na gesprekken met alle betrokkenen advies te geven over de meest gepaste ouderschapsregeling. Maar als psycholoog en therapeut bleef ik op mijn honger zitten. Ik zag zoveel leed en voelde dat ouders hulp nodig hadden, welke regeling ook zou worden uitgesproken. Ik hoorde hoe ouders zich telkens wendden tot de rechtbank, in de hoop een oplossing te vinden. Alleen… een concrete oplossing dekt nooit de complexiteit van een scheiding. Hier gaan zoveel emoties en belangen mee gepaard. Dat kan je niet verengen tot een concrete vraag en antwoord. Dus ik ging op zoek naar een andere aanpak, een andere weg.

Ik zag een advertentie van de Comeva Startersaward, ik diende een business plan in,… en voor ik het wist was Alianza een feit.

Intussen zijn we bijna 9 jaar verder. Alianza is inmiddels een project van CGG Passant vzw. Hierdoor kunnen we hulpverlening bieden aan de tarieven die gelden in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. En kunnen we ons verankeren in netwerken van hulpverlening.

In al die jaren ben ik nog meer gefascineerd geraakt door de processen van mensen in scheiding. Door de complexiteit en het belang van kwaliteitsvolle hulpverlening. Maar vooral door de krachten en de noden van alle jongeren  en hun ouders die me even hebben toegelaten om mee te zoeken naar wat zij nodig hebben. Die me in vertrouwen namen en met me op weg wilden. Dankzij hen ben ik kunnen groeien en heb ik kunnen bijleren.

Ik blijf zoeken om onze werking te verbeteren, uit te diepen en in te spelen op maatschappelijke noden.

Maar vooral om dagdagelijks een steun te kunnen zijn voor de mensen die bij ons aankloppen en hopen om een luisterend oor en hulp te krijgen. Ik ga er nog steeds voor… met nog meer enthousiasme als bijna 10 jaar geleden.

Alianza

Agenda

 • Onze tweedaagse opleiding in februari 2017 werd geannuleerd wegens gezondheidsproblemen. We hebben een nieuwe datum gevonden in mei 2017. Er is nog mogelijkheid om in te schrijven.
 • In samenwerking met de Gezinsbond organiseren we verschillende info avonden in Vlaanderen rond “ Hoe help je kinderen en hun ouders door een scheiding? “ Deze avond is gericht op familie en vrienden.  De volgende avond gaat door in Wommelgem in oktober 2017.
Alianza

Nieuwtjes

Verstoord ouderschap na scheiding

We hebben onze vorming voor hulpverleners moeten uitstellen wegens rugproblemen van onze collega. Uitstel is geen afstel. De volgende 2-daagse gaat door in mei 2017. Volg ons om de exacte data te kennen! Binnenkort (feb 2017) starten we met een 2 daagse vorming voor...

read more

nieuwe collega

Onze nieuwe collega, Noémy is gestart in januari 2017. Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van Julie en Rebecca

read more

Volg ons ook op Facebook

Alianza

Praktisch: aanmelden

Aanmelden?

U kan contact opnemen met het secretariaat van CGG Passant vzw, via het nummer 02/569.19.10 of via mail : info@alianza.be

Elke donderdagnamiddag tussen 13,30 en 16,30 uur zijn we van permanentie om uw vragen te beantwoorden of uw aanmelding te registreren;

Om de 2 weken hebben we op maandagvoormiddag intern teamoverleg en worden alle nieuwe aanmeldingen besproken. Dan wordt ook beslist welke hulpverlener u zal contacteren om een intakegesprek te plannen.

Tijdens dit intakegesprek luisteren we naar uw concrete vraag en verwachting. Indien we samen vaststellen dat u niet bij ons terechtkan, zoeken we met u naar alternatieven.

We vinden het erg belangrijk dat ons aanbod kan aangepast worden aan jouw concrete situatie en dat we samen een begeleiding op maat van jou en je gezin kunnen uitwerken. Om die reden vinden we het belangrijk om tijdens de intake goed naar uw verwachtingen te polsen. Indien u aanmeldt voor uw minderjarige kind, is het belangrijk dat ook de andere ouder hiervan op de hoogte is.

Na het intakegesprek, is het mogelijk dat een verlengde intake aangewezen is met andere betrokkenen ( ouders, kind, andere ouder).

Na de intakefase wordt uw vraag op team besproken en kan een begeleidingstraject opgestart worden. Meestal kan dit vrijwel onmiddellijk.

Alianza

Praktisch: Prijs

Ons Alianza team bestaat uit verschillende therapeuten, de meeste werken op zelfstandige basis, maar er is ook een beperkt aanbod binnen de reguliere werking van het CGG. Dit heeft gevolgen voor de tarieven die gehanteerd worden

In principe kost een sessie van 60 minuten 50 euro. Via uw mutualiteit kan u navragen in hoeverre u recht hebt op een gedeeltelijke terugbetaling voor de kindsessies. We kunnen u hiervoor de nodige informatie geven. Deze sessies worden contant betaald aan het einde van het gesprek. U kan een betalingsbewijs ontvangen.

Vanuit Alianza vinden we het belangrijk dat iedereen, onafhankelijk van zijn/haar financiële situatie recht heeft op dezelfde kwaliteitsvolle hulp.  Omdat we werden gevat als project door CGG Passant vzw, kunnen we een gedeelte van ons therapeutisch aanbod de tarieven die gelden voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg hanteren. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt,  betekent dit concreet dat u voor een gesprek van max. 60 minuten 11 euro betaalt. Indien nodig kan u tariefvermindering krijgen. We werken met een facturatiesysteem. U hoeft dus geen geld mee te brengen. Omdat het aanbod binnen deze deelwerking zeer beperkt is, worden we hier geconfronteerd met langere wachttijden.

Indien u niet aanwezig bent op een geplande afspraak zonder tijdig ( meer dan 48 uur op voorhand) te annuleren, zijn we verplicht deze afspraak aan te rekenen.

De financiële tussenkomst is steeds bespreekbaar en mag geen hinderpaal zijn voor het recht op begeleiding.

Alianza

Praktisch: Onze lokalen