02/569.19.10 info@alianza.be
Alianza | Centrum voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties

Herken je je in één van deze uitspraken? Misschien is ons aanbod dan iets voor jou.

Alianza is een onderdeel van:

Voor meer informatie over onze werking kan je verder lezen of hier klikken voor ons folder.

Alianza

Als gescheiden ouder

Oudertherapie na een (echt)scheiding

Je bent gescheiden. Je  hebt zelf de beslissing genomen, na een lange periode van twijfel. Misschien had je er al met een paar mensen over gepraat. Of niet. Is iedereen in je omgeving verbaasd over je beslissing. Het doet pijn, ook al heb je het zelf beslist. Ook jij had het liever anders gezien. Je maakt je zorgen. Je voelt je schuldig. Of ben je opgelucht en hoop je op begrip in je omgeving?

Misschien heb jij de beslissing niet genomen, maar je partner. Heeft hij of zij je verlaten of bedrogen? Voelde je het aankomen? Of helemaal niet. Is je wereld ingestort. Wat gaat er allemaal door je hoofd? Wat nu? Wat met de kinderen?

Is de scheiding al even geleden, maar is de storm nog niet echt gaan liggen?  Er blijven conflicten en spanningen. Of jullie hebben helemaal geen contact meer met elkaar, een ijzige stilte.

De kinderen zeggen wel dat ze oké zijn. Maar je ziet in hun gedrag dat ze veranderd zijn. Hun schoolresultaten gaan achteruit of hun eet- of slaappatroon is veranderd? Of krijg je te horen van je omgeving dat de kinderen niet oké zijn. Zijn de kinderen boos? Of verdrietig?

Praten met elkaar hebben jullie al geprobeerd. Dat lukte niet. Afspraken maken lukte ook niet echt. Zelfs samen in één kamer zitten lijkt al heel moeilijk voor jullie. Jullie vermijden elkaar liever, je wil geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. Maar de spanning is om te snijden.

Herken je je in deze situatie? Ons aanbod voor oudertherapie is misschien iets voor jou!

 

Alianza

Als stiefouder of plusouder

Voor stiefouder en hun partner in een nieuw samengesteld gezin

Je partner heeft kinderen uit een vorige relatie. Jij ook. Of jij (nog) niet. Jullie willen graag samenwonen of willen ook samen een gezin stichten. Of jullie wonen al een tijd samen maar het loopt moeilijk. Het klikt niet met de kinderen. Of de kinderen aanvaarden je niet. Er zijn spanningen en ruzies in huis, ook tussen jou en je partner. Zijn of haar kinderen willen steeds minder vaak komen. Je bent bang dat ze zullen kiezen. Wat nu?

  In deze gevallen kunnen jullie bij ons terecht.

Alianza

Als familie en/of vrienden

Als familie en/of vrienden

In je omgeving ging een koppel uit elkaar. Je zoon of dochter, je broer of zus, je beste vriendin, de ouders van het vriendje van je zoontje, een kindje in je klas, een voetballertje in de ploeg waar jij trainer van bent …. Ook jullie worden geraakt. Je weet niet steeds hoe je best reageert. Je weet niet goed wat je kan zeggen en wat niet. Je voelt iets aan, maar durft het niet goed benoemen. Je wil niemand kwetsen. Je wil geen partij kiezen. Maar je maakt je zorgen.

Herkenbaar?

Speciaal voor familie en vrienden, voor het netwerk van ouders in een moeilijke scheiding, organiseren wij informatiesessies in samenwerking met een aantal partners. Check onze agenda voor een sessie in jouw buurt.

 

Alianza

Aanbod

“Als er maar één waarheid bestond, zou men niet honderd afbeeldingen van hetzelfde thema kunnen schilderen”
–Picasso

 • Een plek waar je als ouder therapie en ondersteuning kan krijgen om in een hoogconflictscheiding  vol te houden, met het oog op wat je kinderen van jou als ouder nodig hebben.
 • Een plek waar bij contactbreuk tussen een ouder en zijn of haar kind gezocht wordt naar een manier om de relatie te herstellen, vertrekken vanuit de nood van het kind, aangepast aan het tempo van het kind, maar met het oog op het belang van alle partijen.
 • Een plek waar ouders via infosessies zicht kunnen krijgen op de verschillende mogelijkheden in scheidingssituaties, om in die moeilijke fase van hun leven ondersteuning te krijgen.
 • Een plek waar  mensen in gelijkaardige situaties samen kunnen praten over hun ervaringen te praten tijdens thema – avonden.
 • Een plek waar vanuit de praktijkervaring methodieken ontwikkeld worden  en vorming en opleiding gegeven wordt voor andere hulpverleners om samen nog betere hulpverlening te kunnen organiseren.
 • Een plek die wil streven naar een maatschappij, waar het hulpverleningsmodel en juridisch model, aangepast is aan wat kinderen en jongeren echt nodig hebben als hun ouders gescheiden zijn.
Alianza

Aanbod: Infosessies

“Zoek voor de grote vragen een oplossing als ze nog klein zijn”

Lao Tse

In samenwerking met verschillende partners organiseren wij op vraag infosessies voor ouders rond verschillende thema’s, zoals (oa)

 • Leven in 2 huizen
 • Leven in een nieuw samengesteld gezin
 • Mijn ouders zijn gescheiden. En ik ?
 • Je netwerk als vangnet. De kracht van families
 • Ik zie mijn kind niet meer.

Indien u ons wenst te boeken voor deze thema’s of voor een ander thema, gekoppeld aan scheiding: contacteer ons : info@alianza.be

 

Alianza

Oudertherapie in een hoogconflictscheiding

Binnen Alianza willen we vanuit een zorgkader psychotherapie bieden aan ouders, wanneer de spanningen en conflicten aanhouden na de scheiding. We kunnen… (rest van alinea behouden)

Het doel van Alianza is om ouders sterker te maken om te durven blijven staan voor hun eigen ouderschap én om het verschil met de andere ouder toe te laten. We hanteren een model van parallel solo-ouderschap. Ouders trachten nog te vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In hoogconflictscheidingen leidt dit enkel tot veel frustraties en spanningen. Wij  gaan met de ouder die voor ons zit zijn of haar ouderschap onder de loep nemen, inzoomen op wat een kind van zijn ouder in een bepaalde ontwikkelingsfase nodig heeft en wat elke ouder daar zelf in kan betekenen. We wijzen ouders op hun eigen verantwoordelijkheid om zelf niets te doen dat het conflict kan doen escaleren. We trachten ouders bij te staan om de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf terug opvoedingskeuzes te kunnen maken ifv hun eigen waarden en normen. Daarnaast willen we ouders helpen het verschil met de andere ouder toe te laten. Tenslotte leren we de ouder om verantwoordelijkheid te nemen over de eigen communicatie en het eigen gedrag.

We bieden individuele oudertherapie aan één van beide ouders of aan allebei, los van elkaar.

Alianza

Psychotherapeutische hulp: ouder-kindtherapie bij contactbreuk

“Als de horizon niet dezelfde is, zijn de gedachten het ook niet”

Tsjwang Tse

Ook nadat de scheiding achter de rug is, er een regeling is getroffen of misschien zelfs een uitspraak van een rechtbank is, is het soms niet voorbij. Het lijkt maar niet te lukken om de regeling na te leven. Eén van de jullie is te bezorgd, te gekwetst, te boos. De kinderen hebben het moeilijk, zijn verdrietig, soms willen ze niet meer bij de andere ouder gaan. Hoe reageer je hierop als ouder?  De stap naar de rechtbank lijkt soms zo groot en schrikt af. Of je hebt dat al geprobeerd, maar hebt niet het gevoel hier voldoende in gehoord te zijn geweest.

Wij kiezen voor een aanpak die complementair kan zijn aan een juridische procedure. We bespreken met beide ouders, maar vooral met de kinderen, jongeren wat er aan de hand is. Waar hebben ze het lastig mee? Wat loopt er moeilijk? Waar zitten ze mee / in gekneld? Vanuit deze gesprekken helpen we de jongeren om zelf hun ouders aan te spreken, in de mate van het mogelijke (dat ze dat aankunnen). We trachten met iedereen te zoeken naar oplossingen, op korte en op lang termijn. Binnen Alianza  hanteren we een meerzijdig gerichte partijdigheid. We hebben oog voor de belangen van alle betrokkenen. Maar we zetten het belang van de kinderen op de voorgrond (in de kijker.) We zijn overtuigd dat een kind pas gelukkig is als het een gepaste relatie kan hebben met zijn/haar beide ouders. Maar wij gaan niet invullen hoe deze relatie er moet uitzien. We gaan met een kind/ jongere uitzoeken wat voor hen aanvoelt als gepast. We gaan hen alert maken van de beïnvloeding waar ze sowieso mee te maken hebben en bieden hen ruimte om contact te maken met hun eigen gevoelens en gedachten ( te zoeken naar een eigen mening.) En we gaan hen bijstaan deze te verwoorden.

Alianza

Thema – avonden

“Some of us laugh, some of us cry, some of us smoke, some of us lie, but it’s all just a way that we cope with our lives”

Starsailor

Echtscheidingen komen in onze maatschappij steeds vaker voor. Meer en meer kinderen groeien op in andere gezinsvormen dan het kerngezin (éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen). Betrokken hebben hierdoor soms het gevoel dat scheiding een alledaags gegeven moet worden, iets wat je zomaar even doet. Maar dat is niet zo, Je doet het niet even en je hebt het niet op school geleerd. Het is verwarrend en complex. Gevoelens als verdriet, boosheid, opluchting, loslaten en rouw vallen samen met de regeling van praktische zaken als een verhuis en je administratie.

Wanneer het uitzichtloos lijkt, kunnen mensen in gelijkaardige situaties steun bieden, om over ervaringen te praten, om elkaar op te vangen en nieuwe perspectieven te bieden.

Bij voldoende interesse organiseren we dergelijk avonden ad hoc. Hou onze agenda in het oog voor concrete data en thema’s

 

Alianza

Publicatie

We zijn heel trots u ons eerste boek voor te stellen.

persmededeling

Interesse ? Bestellen kan via info@alianza.be

Alianza

Vorming en opleiding

Vanuit onze praktijkervaring hebben we de voorbije jaren een expertise opgebouwd die we graag met u delen.

folder driedaagse opleiding

Interesse voor een vorming op maat van uw setting? Contacteer ons!

Alianza

Over ons: ons team

 • Directeur: Bert Dehaerne
 • Projectverantwoordelijk : Vanessa Maes
 • Team Dilbeek :
  • Vanessa Maes
  • Christel Cornelis
 • Team Haacht:
  • Marleen Huybens
Alianza

Over ons: Waarom ?

Waarom Alianza?

In de maatschappij rijst meer en meer de vraag welke omgangsregeling de minste schade berokkent aan de kinderen. Mensen willen concrete antwoorden. Wat is in het belang van de kinderen? Wat is een goede regeling? Ook politici trachten via een aantal wetsvoorstellen klaarheid te brengen, ze willen duidelijke, toepasbare regels en formules.

Dit blijkt echter niet te werken. De relatie tussen twee ouders en hun kinderen kan je niet vereenvoudigen tot een wiskundige formule, die, wanneer je ze goed toepast, garantie biedt op een scheiding zonder schade voor de kinderen. Het belang van het kind laat zich niet vatten in een wettekst. Geen enkele theorie, hoe empirisch onderzocht dan ook zou mogen leiden tot een standaardregeling. Daar mee wordt geen recht gedaan aan het bijzondere van elke mens en van elk gezin, waar men bij het vaststellen van de wijze waarop een kind contact moet hebben met beide ouders na een scheiding rekening moet mee houden.

Alianza

Over ons: hoe het begon

Wat  is Alianza?

Alianza werd opgericht in 2006 door Vanessa Maes, klinisch psycholoog en systeemtherapeut.

In het verleden werkte ik als justitie-assistent en deed ik op vraag van de jeugdrechtbank sociaal onderzoek bij ouders in moeilijke scheidingssituaties. Onze opdracht was om na gesprekken met alle betrokkenen advies te geven over de meest gepaste ouderschapsregeling. Maar als psycholoog en therapeut bleef ik op mijn honger zitten. Ik zag zoveel leed en voelde dat ouders hulp nodig hadden, welke regeling ook zou worden uitgesproken. Ik hoorde hoe ouders zich telkens wendden tot de rechtbank, in de hoop een oplossing te vinden. Alleen… een concrete oplossing dekt nooit de complexiteit van een scheiding. Hier gaan zoveel emoties en belangen mee gepaard. Dat kan je niet verengen tot een concrete vraag en antwoord. Dus ik ging op zoek naar een andere aanpak, een andere weg.

Ik zag een advertentie van de Comeva Startersaward, ik diende een business plan in,… en voor ik het wist was Alianza een feit.

Intussen zijn we bijna 9 jaar verder. Alianza is inmiddels een project van CGG Passant vzw. Hierdoor kunnen we hulpverlening bieden aan de tarieven die gelden in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. En kunnen we ons verankeren in netwerken van hulpverlening.

In al die jaren ben ik nog meer gefascineerd geraakt door de processen van mensen in scheiding. Door de complexiteit en het belang van kwaliteitsvolle hulpverlening. Maar vooral door de krachten en de noden van alle jongeren  en hun ouders die me even hebben toegelaten om mee te zoeken naar wat zij nodig hebben. Die me in vertrouwen namen en met me op weg wilden. Dankzij hen ben ik kunnen groeien en heb ik kunnen bijleren.

Ik blijf zoeken om onze werking te verbeteren, uit te diepen en in te spelen op maatschappelijke noden.

Maar vooral om dagdagelijks een steun te kunnen zijn voor de mensen die bij ons aankloppen en hopen om een luisterend oor en hulp te krijgen. Ik ga er nog steeds voor… met nog meer enthousiasme als bijna 10 jaar geleden.

Alianza

Agenda

Alianza

Nieuwtjes

Verstoord ouderschap na scheiding

We hebben onze vorming voor hulpverleners moeten uitstellen wegens rugproblemen van onze collega. Uitstel is geen afstel. De volgende 2-daagse gaat door in mei 2017. Volg ons om de exacte data te kennen! Binnenkort (feb 2017) starten we met een 2 daagse vorming voor...

read more

nieuwe collega

Onze nieuwe collega, Noémy is gestart in januari 2017. Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van Julie en Rebecca

read more

Volg ons ook op Facebook

Alianza

Praktisch: Hoe aanmelden

Bent u verwezen door de familierechter of jeugdrechter ?                         

Indien u werd verwezen door de rechtbank om bij ons een traject te volgen, willen we u graag meer uitleg geven over onze werking en onze visie, alvorens u zich daadwerkelijk bij ons aanmeldt.

Wij organiseren maandelijks een info-sessie voor iedereen die door een juridische instantie naar ons werd doorverwezen. Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over onze manier van werken, onze visie, ons aanbod, ons team, …. Er is ook ruimte voor vragen.

Deze sessie is gratis en gaat door in onze vestiging te Dilbeek.

In 2018 zullen de sessies doorgaan op

 • Woensdag 20 juni 2018 om 19.00 uur
 • Woensdag 1 augustus 2018 om 19.00 uur
 • Woensdag 12 september 2018 om 19.00 uur
 • Maandag 8 oktober 2018 om 18.00 uur
 • Maandag 19 november 2018 om 18.00 uur
 • Maandag 17 december om 18.00 uur.

U kan zich enkel aanmelden voor hulp, na het volgen van dergelijke sessie.

Inschrijven voor deze sessie kan tijdens de telefonische permanentie op donderdagnamiddag van 13.30 u tot 15.30 u of via mail info@alianza.be.

               Meldt u zich vrijwillig aan?

Indien u zich uit eigen initiatief aanmeldt of indien u werd doorverwezen door een hulpverlener uit de eerste lijn, gelieve dan telefonisch contact op te nemen tijdens de telefonische permanentie elke donderdagnamiddag van 13.30 u tot 15.30 uur. Indien dit tijdstip voor u echt niet mogelijk is, kan u ons via mail bereiken en dan zoeken we samen een alternatief moment om te bellen.

Na een telefonisch screening, waarin we u uitleg geven over onze manier van werken, kan u beslissen of u zich daadwerkelijk wil aanmelden voor een individueel oudertraject dan wel voor een traject ‘relatieherstel bij contactbreuk’.

Gezien ons aanbod beperkt is en de vraag ons overspoelt, zijn wij momenteel verplicht met een wachtlijst te werken. Indien u vragen hebt over de duur van de wachttijd kan u ons contacteren.

Alianza

Praktisch: Prijs

Alianza is een project van CGG PassAnt vzw. Dat betekent dat we voor onze therapeutisch aanbod gevat zijn door het tariefbesluit van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Concreet betekent dat dat u voor een sessie van 60 minuten 11 euro betaalt. Vanaf het ingaan van een 2e uur, wordt dit 22 euro.

Indien u een OMNEO statuut heeft, kan u tariefvermindering krijgen. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van CGG PassAnt vzw: www.passant.be

We werken met een facturatie systeem. U hoeft dus geen geld mee te brengen.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande afspraak en niet tijdig ( meer dan 48 uur op voorhand) de afspraak heeft geannuleerd, zijn we verplicht deze consultatie aan te rekenen.

Alianza

Praktisch: Onze lokalen